Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury
z

REGIONALNE KALENDARIUM, red. N.Zięba

2019.02.12
Rozmiar tekstu:A-A+
22 października 1863 r. rozbity poprzedniego dnia pod Jurkowicami powstańczy oddział Dionizego Czachowskiego dotarł do Witosławic, gdzie zatrzymał się na dwudniowy odpoczynek. Po jego zakończeniu powstańcy opanowali pobliski Kunów.
22 października 1898 r. urodził się Kazimierz Jan Kaszewski, mieszkający w Ostrowcu nauczyciel i urzędnik, który rok przed wybuchem drugiej wojny światowej został odznaczony Medalem Niepodległości. We wrześniu 1939 r. jako porucznik rezerwy trafił do 6 pułku artylerii ciężkiej, później dostał się do sowieckiej niewoli i zginął w Katyniu.                                                                                                                            22 października 1914 r. zakończyły się trwające w okolicach Ostrowca od końca września zacięte walki toczone między wojskami niemieckimi i austriacko-węgierskimi z jednej, a Rosjanami z drugiej strony. W tym czasie do Ostrowca nie docierała poczta, nie działał jedyny w mieście bank, stąd też na miesiąc wstrzymano wypłacanie pensji, rent i emerytur. Ponieważ okupanci skonfiskowali zawartość wszystkich sklepów i magazynów, w mieście pojawiło się widmo głodu i w tej sytuacji rozkwitł przemyt żywności z okolicznych miejscowości. 
22 października 1920 r. w szpitalu we Lwowie zmarł  pochodzący z Usarzowa 24-letni Antoni Jabłoński „Zdzisław”, oficer Legionów Polskich i pupil Józefa Piłsudskiego. Już podczas nauki w radomskiej Szkole Handlowej zaangażował się w działalność niepodległościową w Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Pet”. W 1912 r. został jej przewodniczącym. Był także instruktorem tajnej Drużyny Skautowej w Radomiu. W czasie studiów na Uniwersytecie Lwowskim wstąpił do Związku Strzeleckiego „Strzelec” i w lipcu 1914 r. wziął udział w kursie instruktorskim na Oleandrach. Został jednym z członków legendarnego patrolu kawalerzystów Władysława Beliny -Prażmowskiego. Przeszedł cały szlak bojowy Legionów Polskich i po kryzysie przysięgowym został internowany przez Niemców w obozie w Beniaminowie. Na początku 1918 r. w Klimontowie prowadził szkolenia członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego i został najpierw rotmistrzem dywizjonu jazdy, a po ukończeniu Szkoły Sztabu Generalnego majorem 11 pułku ułanów. Był ranny podczas walk o Wilno w 1919 r. i w bitwie z bolszewikami pod Nową Siechniawką. Został pochowany na cmentarzu w Modliborzycach. Pośmiertnie marszałek Józef Piłsudski awansował go do stopnia podpułkownika kawalerii.
22 października 1943 r. pod murem remizy strażackiej w Iwaniskach hitlerowcy rozstrzelali 11 osób przetrzymywanych wcześniej w opatowskim więzieniu i oskarżonych o udział w konspiracji. Wśród nich było pięciu ostrowczan. Zginął wtedy m.in. Stanisław Żakowski, konstruktor, pedagog, fotograf i działacz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.