Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu ostrowieckiego
  • Logo miasta Ostrowiec
  • Miejskie Centrum Kultury

Spacerkiem po Ostrowcu III

Rozmiar tekstu:A-A+

Rynek- w miejscu skrzyżowania szlaków komunikacyjnych Jakub Gawroński rozpoczął budowę miasta, wykarczowano las i wytyczono plac na Rynek i rozpoczęto budowę pierwszych domów.
Z Rynku udajemy się w kierunku ulicy Głogowskiego.

fot.ul.Głogowskiego w 1914r

 

Urząd Miasta – dom powstał w końcu XIX w.  Wg testament J. Głowackiego  w roku szkolnym 1915/1916 mieściło się tu gimnazjum męskie.  W 1919r. władze miasta przeniosły szkołę do budynku dawnych koszar rosyjskich przy ul. Polnej, a same przejęły dom na swoja siedzibę.
Plac św. Floriana – figura z roku 1776 ufundowana przez małżeństwo Szymańskich
Cmentarz rzymsko-katolicki „Ostrowiecki” przy ul. Denkowskiej, założony w końcu XVIII w. Na polecenie władz austriackich. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1843r.
Ul. Denkowską idziemy w stronę Denkowa, mijamy os. Patronackie po lewej.

Cmentarz Denkowski, fot.A.Łada

Trzymając się ciągle ul. Denkowkiej po prawej mijamy Cmentarz Denkowski założony w 1798r. na gruncie właściciela J. Małachowskiego.
Dochodzimy doDenkowa, ul. Denowska przechodzi w ul. Ostrowiecką, skręcamy w ulicę Topolową gdzie po lewej stronie ( Topolowa 3) znajduje się murowany budynek dawnej synagogi z okresu międzywojennego. Wracamy do ul. Ostrowieckiej i kierujemy się w stronę Rynku w Denkowie.
Na Rynku – figura św. Floriana z 1803r,

Św. Florian, fot.A.Łada

 

Rynek 9 budynek dawnego zajazdu. Zajazd zbudowany w pierwszej połowie XIX w., murowany, parterowy,
Pomnik na Rynku  upamiętnia ofiary II wojny światowej.

Kapliczka św.Jana Nepomucena
fot.T.Krawętkowski

 

 

Ul. Spółdzielcza nr 20 kaplica św. Jana Nepomucena, kapliczka z XIX w. figura z 1735r.

 

 

fot.Andrzej Łada

  Wracamy na ul. Szkolną do kościóła św. Stanisława, ufundowany przez Stanisława Michowskiego herbu Rawa dla nowego miasta Wielkiego Michowa i uposażony w 1581r. przez Stanisława i Kaliksta Michowskich.


Ulicą Podstawie udajemy się w kierunku Ostrowca, po opuszczeni granic Denkowa, idziemy dalej ul. Kilińskiego.

 


Cegielnia „ Jadwigów” założona w 1894r. przez majstra murarskiego Tomasza Głowackiego
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, założone w 1906r.jako Udziałowa Szkoła  Żeńska dzięki staraniom pracowników Zakładów Ostrowieckich


Kino "Hutnik" i Dom Walerii Makarewicz
fot.Andrzej Łada
Dom Walerii Makarewicz (ul. Kilińskiego 9) od 1918r. mieściło się tu gimnazjum żeńskie
Kino „Hutnik” dawne kino „Marzeń”, najdłużej nieprzerwanie czynne kino w Ostrowcu . W czasie II wojny grupa żołnierzy AK opanowała kino,  zniszczyła aparaturę nagłaśniającą i projektor filmowy .
Skręcamy w ul.  Focha

 

 


Focha 12 budynek, gdzie mieściła się SP nr 7, a od 1963r. SP nr 5, na budynku tablica upamiętniająca  nauczycieli ostrowieckich zmordowanych podczas  II wojny światowej.

fot.Andrzej Łada

 

Focha 5 dawna Kasa Chorych, obecnie Hospicjum, budynek powstał w 1924r. wg projektu Jerzego Wajdlinga.
Wracamy do ul Kilińskiego i Aleją dochodzimy do Rynku.
 

 

 

(J.W ,na podst. ”Ostrowiec  Świętokrzyski i okolice” Cz. I  tekst W.Brociek)